1915'te Ermenilere Ne Oldu ?

1915'TE ERMENİLERE NE OLDU ?
 
I.Cihan Harbi, insanlık için büyük felâketlere yol açtı. Asırlardır sükûnet içinde yaşayan Osmanlı halkları ise, en büyük acıyı çekti.

Ermeniler, Osmanlılarda millet sistemi içinde mütalaa edilen Ortodoks ve Yahudilerle beraber üç gayrımilletten birisidir. Anadolu’nun yeni hâkimleriyle sağladıkları uyum sebebiyle, “millet-i sâdıka” diye anıldı. Osmanlı kayıtlarına göre 1914 senesinde Osmanlı ülkesindeki Ermeni nüfusu 67 bini Katolik olmak üzere 1.230.000 civarında idi (nüfusun % 6,6’sı). 1908 yılında Osmanlı parlamentosunda 14 Ermeni mebus bulunuyordu.

Bağlantılar

 

Türk Tarih Kurumu              : www.ttk.gov.tr

İslâm Ansiklopedisi              : www.tdvia.org

Prof. Dr. Halil İNALCIK         : www.inalcik.com

Devlet Arşivleri                   : www.devletarsivleri.gov.tr

İstanbul Kadı Sicilleri          : www.kadisicilleri.org

Endülüs Al-Andalus            : www.endulus.net

YÖK Tez Merkezi               : https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Avrupa'nın Karanlık Tarihi

 ŞİDDET BATIDAN DOĞAR

“Şiddet, Avrupa’nın Tanrısıdır.”der Cemil Meriç “Bu Ülke” adlı eserinde. Meriç’e göre çağdaş Avrupa’nın en insancı filozofları bile şiddete âşıktır. Avrupalı    şiddeti savunur ve insanoğlunun alınyazısı gibi görür. Yunan, İskandinav ve Germen destanlarının çoğu cinayet yıllıklarından başka bir şey değildir.

Devamını oku...

Batı Uygarlığı İslam Medeniyetinin Çoçuğudur


İlimler tarihi konusunda dünyanın sayılı isimlerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin Almanya'da görev yapıyor. Modern dünyanın temelini İslam alimlerinin attığını söyleyen Sezgin, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deydi.
Almanya"daki Türk profesör Fuat Sezgin dünyanın en ünlü ilimler tarihi uzmanlarından.

Devamını oku...