Avrupa'nın Karanlık Tarihi

 ŞİDDET BATIDAN DOĞAR 

“Şiddet, Avrupa’nın Tanrısıdır.”der Cemil Meriç “Bu Ülke” adlı eserinde. Meriç’e göre çağdaş Avrupa’nın en insancı filozofları bile şiddete âşıktır. Avrupalı    şiddeti savunur ve insanoğlunun alınyazısı gibi görür. Yunan, İskandinav ve Germen destanlarının çoğu cinayet yıllıklarından başka bir şey değildir.

Devamını oku...

Bağlantılar

 

Türk Tarih Kurumu              : www.ttk.gov.tr

İslâm Ansiklopedisi              : www.tdvia.org

Prof. Dr. Halil İNALCIK         : www.inalcik.com

Devlet Arşivleri                   : www.devletarsivleri.gov.tr

İstanbul Kadı Sicilleri          : www.kadisicilleri.org

Endülüs Al-Andalus            : www.endulus.net

YÖK Tez Merkezi               : https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Bayrak

BAYRAK

Ey, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü!..

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım!

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver !

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.

Yurda ay yıldızın ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün.

Kızıllığında ısındık,

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün.

Gölgene sığındık.

Ey, şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalan;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:

Yer yüzünde yer beğen !

Nereye dikilmek istersen,

Söyle, seni oraya dikeyim !

 

Arif Nihat ASYA

Batı Uygarlığı İslam Medeniyetinin Çoçuğudur


İlimler tarihi konusunda dünyanın sayılı isimlerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin Almanya'da görev yapıyor. Modern dünyanın temelini İslam alimlerinin attığını söyleyen Sezgin, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deydi.
Almanya"daki Türk profesör Fuat Sezgin dünyanın en ünlü ilimler tarihi uzmanlarından.

Devamını oku...

Biyografi

 


Zafer ŞEN
Tarihçi Yazar

Trabzon Orhahisar'da doğdu.

İlkokul              : Atatürk İlkokulu ,Trabzon
Ortaokul           : Kanuni  Ortaokulu, Trabzon

Lise                  : Affan Kitapçıoğlu Lisesi ,Trabzon

Lisans              : Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ,Tarih Öğretmenliği ,Konya 

Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi ,Konya

 

                     

Üniversite yıllarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerince Tarih Kulübü başkanlığına seçildi.2 yıl bu görevi sürdürdü. Daha sonra bir grup arkadaşıyla Selçuk Üniversitesi Tarih Araştırmaları Topluluğunu kurarak kurucu başkanlığını üstlendi.

2003-2007 yılları arasında yayın yapan www.tarihdefteri.com adlı tarih sitesini kurdu. 

Yayınlanmış 32 adet makalesi  ile "Ama Hangi Tarih" adlı  bir adet kitabı mevcuttur.

 

Çalışma Alanları : ,Selçuklu Tarihi,Osmanlı Tarihi,Ortaçağ Tarihi,Türk Düşünce Tarihi,Yeni ve Yakınçağ Türk Tarihi, İslam Aydınlanması, İslam İlimler Tarihi, Avrupa Tarihi,Sömürgecilik Tarihi, Tarih Eğitimi ve Öğretimi, Türk ve Müslüman Bilginleri

 Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

MAKALELERİ

 •     I. Dünya Savaşında Osmanlı Esirleri ve Dramları

 •     Başlangıcından Trabzon'un Fethine Kadar Doğu Karadeniz Bölgesinin Yerleşim Tarihi

 •     Tarih Okuma Rehberi

 •     Rus İşgali Sırasında Trabzon ve Yöresinde Meydana Gelen Tahribat (18 Nisan 1916- 24 Şubat 1918)

 •     Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'da Medfun Bilinmeyen Kızı Kamer Sultan ve oğlu  Şehzade Salih

 •     Yavuz Sultan Selim'in İsyan ve İhanete Olan Gazabı

 •     Tarihi Tahrif Projesi: " Muhteşem Yüzyıl "

 •     Osmanlı'da Huzur ve Adaletin Temel Taşı :" Vakıflar "

 •     Avrupa Merkezli Bir Tarih Kurgusu Oluşturma : Rönesans ve Coğrafi Keşiflerin Çarpıtılması

 •     İslâm Tarih ve Kültüründe Kıyamet Alâmetleri

 •     Tarihte Bilinmeyen Bazı Kesitler

 •     Unutulan Dönem Endülüs Tarihine Kısa Bir Bakış

 •     İslâm Devleti Osmanlı'da Mezhep Hürriyeti

 •     Tarih İbret ve Şuur

 •     Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform ve Fransız İhtilâli'nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri

 •     Trabzon Adının Menşei Nedir ?

 •     Anadolu Selçuklu Devleti Tarihine Bir Bakış

 •     Şark Meselesi Nedir ?

 •      XXI. Yüzyılda Türkiye Nereye Gidiyor ?

 •     Trabzon'da Osmanlı Eserleri

 •     Dünya İslâm Bilim Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Keşifleri

 •     Sultan II. Abdülhamid'in Ermeni Milletine Bakışı

 •     Cem Sultan

 •     Pontus İsyanı

 •     Sultan II. Abdülhamid Gerçeği

 •     II.Abdülhamid’in Demiryolu Politikası

 •     Sultan II.Abdülhamid'in Panislamizm ve Denge Politikası

 •     İdeoloji Tarihi Öldürdü Cinayeti Ben Gördüm

 •     Mevlâna Celaleddin-i Rumi

 •     Türk-İslâm Tarihinde Rasathaneler

 •     Vezir Sadettin Köpek

     Anadolu İslâm Akınlarında Türk Kumandanları

   

KİTAPLARI

- Ama Hangi Tarih ?