Bağlantılar

 

Türk Tarih Kurumu              : www.ttk.gov.tr

İslâm Ansiklopedisi              : www.tdvia.org

Devlet Arşivleri                   : www.devletarsivleri.gov.tr

İstanbul Kadı Sicilleri          : www.kadisicilleri.org

Endülüs Al-Andalus            : www.endulus.net

YÖK Tez Merkezi               : https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/