Bağlantılar

 

Türk Tarih Kurumu              : www.ttk.gov.tr

İslâm Ansiklopedisi              : www.tdvia.org

Prof.Dr.Halil İNALCIK           : www.inalcik.com

Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci  : www.ekrembugraekinci.com

Prof.Dr.Ahmet Şimşirgil       : www.ahmetsimsirgil.com

Devlet Arşivleri                  : www.devletarsivleri.gov.tr

İstanbul Kadı Sicilleri         : www.kadisicilleri.org

Endülüs Al-Andalus           : www.endulus.net