Tarihte Devletler ve Hükümdarlar

TARİHTE  DEVLETLER ve HÜKÜMDARLAR KRONOLOJİSİ

 

İSLAM DEVLETİ

Hz.Muhammed (S.A.V.)  571-632
Hz.Ebubekir                   632-634
Hz.Ömer                       634-644
Hz.Osman                     644-656
Hz.Ali                            656-661

 

 


 

EMEVİLER  (661-750)

I. Muaviye bin Ebu Süfyan   661 – 680 
I. Yezid bin Muaviye            680 – 683 
II. Muaviye bin Yezid           683 – 684 
I. Mervan bin el-
akem       684 – 685 
Abdülmelik bin Mervan        685 – 705 
I. Velid bin Abdülmelik        705 – 715 
Süleyman bin Abdülmelik    715 – 718 
Ömer bin Abdülaziz             717 – 720 
II. Yezid bin Abdülmelik       720 – 724 
Hişam bin Abdülmelik          724 – 743 
II. Velid bin II. Yezid            743 – 744 
III. Yezid bin Velid               744
İbrahim bin Velid                 744 
II. Mervan                           744 – 750

 

 

ABBASİLER (750-1258)

 

Seffah (Abbasi) (Ebu'l Abbas) 750 - 754

Mansur (Abbasi) 754 - 775

Mehdi (Abbasi) 775 - 785

Hadi (Abbasi) 785 - 786

Harun Reşid 786 - 809

Emin (Abbasi) 809 - 813

Memun (Abbasi) 813 - 833

Mutasım (Abbasi) 833 - 842

Vasık (Abbasi) 842 - 847

Mütevekkil (Abbasi) 847 - 861

Muntasır (Abbasi) 861 - 862

Müstain (Abbasi) 862 - 866

Mutez (Abbasi) 866 - 869

Muhtedi (Abbasi) 869 - 870

Mutemid (Abbasi) 870 - 892

Mutezid (Abbasi) 892 - 902

Muktefi (Abbasi) 902 - 908

Muktedir (Abbasi) 908 - 932

Kahir (Abbasi) 932 - 934

Razi (Abbasi) 934 - 940

Müttaki (Abbasi) 940 - 944

Müstekfi (Abbasi) 944 - 946

Muti (Abbasi) 946 - 974

Ettai (Abbasi) 974 - 991

Kadir (Abbasi) 991 - 1031

Kaim (Abbasi) 1031 - 1075

Muktedi (Abbasi) 1075 - 1094

Mustazhir (Abbasi) 1094 - 1118

Mustarşid (Abbasi) 1118 - 1135

Raşid (Abbasi) 1135 - 1136

Muktefi (Abbasi) 1136 - 1160

Müstencid (Abbasi) 1160 - 1170

Müstezi (Abbasi) 1170 - 1180

Naşir (Abbasi) 1180 - 1225

Zahir (Abbasi) 1225 - 1226

Mustansır (Abbasi) 1226 - 1242

Mustasım (Abbasi) 1242 - 1258

 

ENDÜLÜS EMEVİLERİ (756-1031)

Sıra - Adı   -Doğum Tarihi – Tahta Çıkışı- Vefatı                         

1 Abdurrâhman bin Muâviye bin Hişâm bin Abdülmelik 728 (H.110) 756 (H. 138) (H.170) 787 
2 Hişâm bin Abdurrahmân 759 (H.142) 787 (H. 170) (H.180) 796

3 Hakem bin Hişâm 771 (H.154) 796 (H. 180) (H.239) 852

4 Abdurrahmân bin Hakem 792 (H.176) 821 (H. 206) (H.239) 852

5 Muhammed bin Abdurrahman 823 (H.208) 852 (H. 239) (H.273) 886

6 Münzir bin Muhammed (?) 886 (H. 273) (H.295) 908

7 Abdullah bin Muhammed 872 (H.258) 908 (H. 295) (H.300) 912

8 Abdurrahman Nasır bin Muhammed bin Abdullah 890 (H.277) 912 (H. 300) (H.350) 961

9 Hakem bin Abdurrahmân (?) 961 (H. 350) (H.366) 977

10 Hişam bin Hakem 962 (H.351) 977 (H. 366) (H.403) 1013

11 Muhammed Mehdi bin Hişam bin Abdül Cebbar bin Abdurrahmân Nasr (?) 1009 (H.399) (?)

12 Hişam bin Hakem (ikinci defâ tahta çıkışı) (?) 1009 (H. 399) (H.403) 1013

13 Süleyman bin Hakim bin Süleymân bin Abdurrahman Nâsır (?) 1013 (H. 403) (H.407) 1017

14 Ali bin Hamûd bin İmâmı Hasan (?) 1017 (H. 407) (H.408) 1018

15 Kâsım bin Hamûd (?) 1018 (H. 408) (H.412) 1021

16 Yahyâ bin Ali (?) 1021 (H. 412) (H.413) 1022

17 Abdurrahmân bin Hişam bin Abdülcebbar (?) 1022 (H. 413) (H.413) 1022

18 Muhammed bin Abdurrahmân Abdullah bin Abdurrahmân Nasır (?) 1022 (H. 413) (H.414) 1022

19 Hişâm bin Abdülmelik bin Abdurrahmân Nâsır (?) 1027 (H. 418) (H.422) 1031

 

 

 

 

BÜYÜK SELÇUKLULAR  ( 1000-1157 )

Selçuk Bey ( Selçuk B.Dokak)  1000-1038


Tuğrul Bey ………………………………1037-1063


Muhammed Alp Arslan …………..1063-1072


Melikşah ………………………………….1072-1092


I. Mahmud (Selçuklu) …………….1092-1093


Berkyaruk………………………………. 1093-1104


Müizzeddin Melikşah (II. Melikşah) 1105


Mehmed Tapar……………………….. 1105-1118


II. Mahmud (Selçuklu) …………..1118-1131


Ahmed Sencer ………………………..1131-1157

 

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ  (1077-1318)

·         Kutalmışoğlu Süleyman Şah ……..(1077-1086)

·         Ebu'l-Kasım ………………………………..(1086-1092)

·         I. Kılıç Arslan ……………………………..(1092-1107)

·         Şahin şah …………………………………..(1107-1116)

·         I. Rükneddin Mesud ………………….(1116-1156)

·         II. Kılıç Arslan ……………………………(1156-1192)

·         I. Gıyasettin Keyhüsrev……………. (1192-1196)

·         Rükneddin Süleyman Şah ………….(1196-1204)

·         III. Kılıç Arslan………………………….. (1204-1205)

·         I. Gıyasettin Keyhüsrev (ikinci defa) (1205-1211)

·         I. İzzeddin Keykavus ………………….(1211-1220)

·         I. Alaeddin Keykubad……………….. (1220-1237)

·         II. Gıyaseddin Keyhüsrev…………. (1237-1246)

·         II. İzzeddin Keykavus ……………….(1246-1260)

·         Rükneddîn Kılıç Arslan……………… (1248-1265)

·         II. Alaeddin Keykubad ……………..(1249-1257)

·         III. Gıyaseddin Keyhüsrev……….. (1265-1282)

·         II. Gıyaseddin Mesud………………… (1282-1284)

·         III. Alaeddin Keykubad…………….. (1284)

·         II. Gıyaseddin Mesud (ikinci defa) (1284-1293)

·         III. Alaeddin Keykubad (ikinci defa) (1293-1294)

·         II. Gıyaseddin Mesud (üçüncü defa) (1294-1301)

·         III. Alaeddin Keykubad (üçüncü defa) (1301-1303)

·         II. Gıyaseddin Mesud (dördüncü defa) (1303-1307)

·         V. Kılıç Arslan ………………………………(1310-1318)

 

OSMANLI DEVLETİ (1299-1923)

1. Osman Gazi 1299-1326
2. Sultan Orhan Gazi 1326-1359
3. Sultan Murad Hüdavendigar 1359-1389
4. Sultan Yıldırım Bayezid 1389-1403
5. Sultan Çelebi Mehmed 1413-1421
6. Sultan Murad II 1421-1451
7. Fatih Sultan Mehmed 1451-1481
8. Sultan Bayezid II 1481-1512
9. Yavuz Sultan Selim 1512-1520
10. Kanuni Sultan Süleyman 1520-1566

11. Sultan Selim II 1566-1574
12. Sultan Murad III 1574-1595
13. Sultan Mehmed III 1595-1603
14. Sultan Ahmed I 1603-1617
15. Sultan Mustafa I 1617-1623
16. Sultan Osman II 1617-1622
17. Sultan Murad IV 1623-1640
18. Sultan İbrahim I 1640-1648

19. Sultan Mehmed IV 1648-1687
20. Sultan Süleyman II 1687-1691
21. Sultan Ahmed II 1691-1695
22. Sultan Mustafa II 1695-1703
23. Sultan Ahmed 1703-1730
24. Sultan Mahmud I 1730-1754
25. Sultan Osman III 1754-1757
26. Sultan Mustafa III 1757-1774
27. Sultan Abdülhamid 1774-1789
28. Sultan Selim III 1789-1807
29. Sultan Mustafa IV 1807-1808
30. Sultan Mahmud II 1808-1839
31. Sultan Abdülmecid 1839-1861
32. Sultan Abdülaziz 1861-1876
33. Sultan Murad V 1876-1876
34. Sultan Abdülhamid II 1876-1909
35. Sultan Mehmed Reşad 1909-1918
36. Sultan Mehmed Vahideddin 1918-1922

 

ASYA HUN DEVLETİ

) Teoman Yabgu (M.Ö. 220 - M.Ö. 209)
2) Mete Han (M.Ö. 209 - Ö. 174)
3) Ki - Ok Yabgu (M.Ö. 174 - 161)
4) Kün - Çin Yabgu (Cün-Çin) (161 - 126)
5) İ-Çin-Hsien (İçihise) Yabgu (M.Ö.126 -114)
6) Wu-Weri (Uvey) Yabgu (M.Ö. 114 - 105)
7) Wu-Şih-Lu-Erh (U-Su-Liu-Usilu) Yabgu (M.Ö. 105 - 102)
Çü-Li-Hu (Hiü-Li-Hu-Güylihu) Yabgu (M.Ö. 102 - 101)
9) Çü-Ti-Hu (Tsie-Ti-Heu-Tsüydiheu) Yabgu (M.Ö. 101 - 96)
10) Hu-Lu-Ku-(Hu-Lo-Ku = Hulugu) Yabgu (M.Ö. 96 - 85)
11) Khuandi Yabgu (M.Ö. 85 - 68)
12) Khuyluy Yabgu (M.Ö. 68 - 60)
13) Uven-Güydi Yabgu (M.Ö. 56 - 58)


Avrupa Hun İmparatorluğu 

1) Balamir (375 – 395)
2) Ildız (395 – 410)
3) Karaton (410 – 415)
4) Muncuk (415 – 425)
5) Oktar (425 – 430)
6) Rua (430 – 434)
7) Bleda (434 – 445)
8) Attila (445 – 453)
9) İlek (453 – 454)

GÖKTÜRK DEVLETİ

 1. Bumin Kağan (546-552).
 2. Kolo (Kara) Dönemi (552-555).
 3. Mukan Dönemi (555-572).
 4. Tapo Dönemi (572-581).
 5. Işbara Dönemi (581-582).
 6. Işbara Dönemi (582-587, Doğu Göktürk Devleti)*
 7. Yehu Dönemi (587-589).
 8. Tülan Dönemi (589-600).
 9. Kimin Dönemi (600-609).
 10. Şipi Dönemi (609-619).
 11. Çulo Dönemi (621-630).
 12. Kie Li Dönemi (621-630).
 13. Tardu Dönemi (583-603, Batı Göktürk Devleti)*
 14. Çulo Dönemi (603-611).
 15. Şikoei Dönemi (611-618).
 16. Tong Yabgu Dönemi (618-628).
 17. Se Yabgu Dönemi (628-630).
 18. Hsili Dönemi (630-633).
 19. Işbara Dönemi (634-639).
 20. Jubi Dönemi (645-650).
 21. Holu Dönemi (651-657). 

 UYGURLAR

·         Kutluğ Bilge Kül Kağan (745 - 747)

·         Moyun-çor Kağan (747 - 759)

·         Bögü Kağan (759 - 779)

·         Tun Baga Tarhan (779 - 789)

·         Ay Tengride Kut Bolmış Kutluğ Bilge Kağan (789 - 790)

·         Kutlug Bilge Kağan (790 - 795)

·         Kutlug Kağan (795 - 805)

·         Ay Tengride Kut Bolmış Kutluğ Bilge Kağan (805 - 808)

·         Ay Tengride Kut Bolmış Alp Bilge Kağan (808 - 821)

·         Ay Tengride Ülüg Bolmış Kutluğ Bilge Kağan (821 - 833)

·         Ay Tengride Kut Bolmış Alp Kutluğ Bilge Kağan (833 - 839)

·         Ho-Sa Kağan (839 - 840)

·         Kutluğ Bilge Kül-Kağan (745 - 746)

·         İl-Etmiş Bilge Bayınçur (Moyunçur) Kağan (746 - 759)

·         İl-Tutmuş Alp Külüğ Bilge...

 

KARAHANLILAR

1) Bilge Kül Kadir Han (840-880) 

2) Oğulcak Han ve Arslan Han (880-940) 

3) Satuk Buğra Abdülkerim Han (940 - 955) 

4) Baytaş Musa Han (955 - ?) 

5) Nasr Bin Ali Han (? - 999) (Halife Müslüman devlet olarak Karahanlıları tanıdı.) 

6) I. Ahmed Han (999 - 1017)

7) Mansur Han (1017 - 1024)
 
8) II. Ahmed Han (1024 - 1031) 

9) Yusuf Han (1031 - 1032)
 
10) Süleyman Han (1032 - 1060)

 

GAZNELİLER

Alp Tigin (961 – 962) 
Ebu – İshak İbrahim (962 – 965) 
Bilge Tigin (965 – 971) 
Piri Tigin (971 – 976) 
Sebük Tigin (976 – 996) 
İsmail (996 – 997) 
Gazneli Mahmud (997 – 1030) 
Celalu’d – Devle ve Cemalu’l-Ebu -Ahmed Muhammed 1030 – 1041) 
I.Sultan Mes’ud (1030 – 1040) 
Sultan Mevlud (1040 – 1048)
 II.Sultan Mes’ud (1048 – 1049) 
Sultan Ali (1049 – 1051) 
Sultan Abdürreşid (1051 – 1052) 
Sultan Tuğrul (Mütegallibe) (1052 – 1053) 
Sultan Ferk-Zad (1053 – 1059) 
Sultan İbrahim (1059 – 1099) 
III. Sultan Mes’ud (1099 – 1115) 
Sultan Şir-Zad (1115 – 1116) 
Sultan Arslan – Şah (1116 – 1117) 
Sultan Behram-Şah (1117 – 1152) 
Sultan Husrev-Şah (1152 – 1160) 
Sultan Husrev-Melik (Melik Şah) (1160 – 1187)

 

SAMANOĞULLARI

I. Ahmed b. Esed b. Sâmân 204 (819)

I. Nasr b. Ahmed     250 (864)

I. İsmâil b. Ahmed    279 (892)

II. Ahmed b. İsmâil   295 (907)

II. Nasr b. Ahmed    301 (914)

I. Nûh b. Nasr         331 (943)

I. Abdülmelik b. Nûh b. Nasr         343 (954)

I. Mansûr b. Nûh b. Nasr    350 (961)

II. Nûh b. Mansûr     365 (976)

II. Mansûr b. Nûh b. Mansûr         387 (997)

II. Abdülmelik b. Nûh b. Mansûr     389 (999)

 II. İsmâil b. Nûh el-Müntasır 390-395 (1000-1005)

 

 İTİL VOLGA BULGARLARI

Tokı (770- )

Aydar

Zübeyr

Şelkey Yaltavar ( -900?)

Almış Cafer Yaltavar (900?-925?)

Mikâil (925?-930?)

Ahmed (930?-948)

Talib (948-958)

Mümin (958-980)

Hasan Yaltavar (980- )

Muhammed

Said ( -1020?)

Ebu İshak (1020?-1050?)

İshak (1050?- )

Barak

İbrahim ( -1170?)

Selim (1170?- )

İlham ( -1230?)

Pulat Temür (1230?- )

Abdullah I

Hasan II ( -1380?)

Mahmud (1380?- )

 Abdullah II ( -1400?)

 

 

HÂRİZMŞAHLAR

 

1. Kutbüddin Muhammed     490 (1097)

 2. Atsız         521 (1128)

 3. İlarslan      551 (1156)

 4. Alâeddin Tekiş      567 (1172)

 5. Alâeddin Muhammed       596 (1200)

 6. Celâleddin  617-628 (1220-1231)