OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Adaletnameler -Halil İnalcık 

XV. Asır Osmanlı Maliyesine Ait Kaynaklar- Halil İnalcık

Osmanlılardan Önce Rumeli'de Türkler -Yusuf Ayönü

Halil İnalcık ve Osmanlı Hukuku Araştırmaları -Bülent Arı

Osmanlı Siyasi Tarihinin Ana Kaynakları Kronikler -Erhan Afyoncu 

Ders Kitaplarında Osmanlı Tarihinin Dönemlere Ayrılması Meselesi- Erhan Afyoncu 

Gülhane Hattı Hümayununa Batının Etkisi -Enver Ziya Karal 

Ali Suavi ve Çırağan Sarayı Vakası -İsmail Hakkı Uzunçarşılı

19.Yüzyılda Heterodoks Dini Gruplar ve Osmanlı İdaresi -İlber Ortaylı

Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş Devrinde Esas Düzen -Mustafa Akdağ 

Celali İsyanlarının Başlaması- Mustafa Akdağ 

Celali İsyanlarından Büyük Kaçgunluk -Mustafa Akdağ 

Ahilik ve Şeyh Edebali -Ahmet Yaşar Ocak 

Osmanlı Devletinde Kazaskerlik -Mehmet İpşirli 

Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Kuruluşta Rol Oynayan Amiller -Fehameddin Başar 

Kırım Harbi Deniz Savaşları -Ali Fuat Örenç 

II.Bayezid Devri Tarihçiliği ve İlk Standart Osmanlı Tarihleri- Abdülkadir Özcan 

Fatih Sultan Mehmed ve Etrafındaki Dünya :Osmanlı Devleti'nin Doğu Komşuları-Feridun Emecen

Fatih Sultan Mehmed'in Yarlığı -R.Rahmeti Arat

Fâtih’in Yetişmesi Üzerine Bazý Deðerlendirmeler-Nesimi Yazıcı

Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişah Oldu- Çağatay Uluçay

YAVUZ SULTAN SELİM’İN TAHT MÜCADELESİ-Faruk Söylemez

ŞEHZADE SÜLEYMAN’IN (KANUNİ) TRABZON’DA DOĞDUĞU EV MESELESİ-VEYSEL USTA