Biyografi

Trabzon’da doğdu. İlkokulu Atatürk İlkokulunda ,orta okulu Kanuni Orta Okulunda ,Liseyi Affan Kitapçıoğlu Lisesinde Trabzon’da bitirdi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünü bitirerek aynı yerde Yüksek Lisansını Konya’da tamamladı.

Üniversite yıllarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerince Tarih Kulübü başkanlığına seçildi. 2 yıl bu görevi sürdürdü. Daha sonra bir grup arkadaşıyla Selçuk Üniversitesi Tarih Araştırmaları Topluluğunu kurarak kurucu başkanlığını üstlendi. 2003-2008 yılları arasında yayın yapan www.tarihdefteri.com adlı tarih sitesini kurdu. 

Yayınlanmış 36 adet makalesi  ile “Tarihteki Ön Yargılar ve Yanılgılar”  adlı kitabı mevcuttur.

Çalışma Alanları: İlk Türk-İslâm Devletleri ,Selçuklu Tarihi, Osmanlı Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Türk Düşünce Tarihi, Yeni ve Yakınçağ Türk Tarihi, İslam Aydınlanması, İslam İlimler Tarihi, Avrupa Tarihi, Sömürgecilik Tarihi, Tarih Eğitimi ve Öğretimi, Türk ve Müslüman Bilginleri

                Yazar evli olup Asya Bilge ve Ayyıldız adlarında iki çocuk babasıdır.

 MAKALELERİ

 1.       I. Dünya Savaşında Osmanlı Esirleri ve Dramları
 2.       Başlangıcından Trabzon’un Fethine Kadar Doğu Karadeniz Bölgesinin Yerleşim Tarihi
 3.       Tarih Okuma Rehberi
 4.       Rus İşgali Sırasında Trabzon ve Yöresinde Meydana Gelen Tahribat (18 Nisan 1916- 24 Şubat 1918)
 5.       Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’da Medfun Bilinmeyen Kızı Kamer Sultan ve oğlu  Şehzade Salih
 6.       Yavuz Sultan Selim’in İsyan ve İhanete Olan Gazabı
 7.       Tarihi Tahrif Projesi: ” Muhteşem Yüzyıl “
 8.       Osmanlı’da Huzur ve Adaletin Temel Taşı :” Vakıflar “
 9.       Avrupa Merkezli Bir Tarih Kurgusu Oluşturma : Rönesans ve Coğrafi Keşiflerin Çarpıtılması
 10.       İslâm Tarih ve Kültüründe Kıyamet Alâmetleri
 11.       Tarihte Bilinmeyen Bazı Kesitler
 12.       Unutulan Dönem Endülüs Tarihine Kısa Bir Bakış
 13.       İslâm Devleti Osmanlı’da Mezhep Hürriyeti
 14.       Tarih İbret ve Şuur
 15.       Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform ve Fransız İhtilâli’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri
 16.       Trabzon Adının Menşei Nedir ?
 17.       Anadolu Selçuklu Devleti Tarihine Bir Bakış
 18.       Şark Meselesi Nedir ?
 19.        XXI. Yüzyılda Türkiye Nereye Gidiyor ?
 20.       Trabzon’da Osmanlı Eserleri
 21.       Dünya İslâm Bilim Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Keşifleri
 22.       Sultan II. Abdülhamid’in Ermeni Milletine Bakışı
 23.       Cem Sultan
 24.       Pontus İsyanı
 25.       Sultan II. Abdülhamid Gerçeği
 26.       II.Abdülhamid’in Demiryolu Politikası
 27.       Sultan II.Abdülhamid’in Panislamizm ve Denge Politikası
 28.       İdeoloji Tarihi Öldürdü Cinayeti Ben Gördüm
 29.       Mevlâna Celaleddin-i Rumi
 30.       Türk-İslâm Tarihinde Rasathaneler
 31.       Vezir Sadettin Köpek
 32.      Anadolu İslâm Akınlarında Türk Kumandanları
 33.      Büyük Selçuklular ve Türk İslâm Tarihindeki Yerleri
 34.      Türkiye Selçuklularında Bir İlim ve Fikir İnsanı Sadreddin Konevi
 35.      Tarih Boyunca Yabancıların Türkler Hakkındaki Görüşleri
 36.      Büyük Türk Bilgesi Yusuf Has Hacib’in Kutatgu Bilig’ine Göre Halkın Yöneticilerde Aradığı Özellikler

KİTAPLARI

1. Tarihteki Ön Yargılar ve Yanılgılar ,Tılsım Yayınevi , 1.Baskı , Mart, 2021, 13,5 x21,5 cm, 304 Sayfa, ISBN 978-605-70451-0-2

Başa dön tuşu