Biyografi

Trabzon’da doğdu. İlkokulu Atatürk İlkokulunda ,orta okulu Kanuni Orta Okulunda ,Liseyi Affan Kitapçıoğlu Lisesinde Trabzon’da bitirdi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünü bitirerek aynı yerde Yüksek Lisansını Konya’da tamamladı.

Üniversite yıllarında Selçuk Üniversitesi öğrencilerince Tarih Kulübü başkanlığına seçildi. 2 yıl bu görevi sürdürdü. Daha sonra bir grup arkadaşıyla Selçuk Üniversitesi Tarih Araştırmaları Topluluğunu kurarak kurucu başkanlığını üstlendi. 2003-2008 yılları arasında yayın yapan www.tarihdefteri.com adlı tarih sitesini kurdu. 

Yazarın 78 adet makalesi ve 2 adet kitabı yayınlanmıştır.

Yazar Asya Bilge ve Ayyıldız adlarında iki çocuk babasıdır.

Çalışma Alanları: İlk Türk-İslâm Devletleri ,Selçuklu Tarihi, Osmanlı Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Türk Düşünce Tarihi, Yeni ve Yakınçağ Türk Tarihi, İslam Aydınlanması, İslam İlimler Tarihi, Avrupa Tarihi, Sömürgecilik Tarihi, Tarih Eğitimi ve Öğretimi, Türk ve Müslüman Bilginleri, Bilimler Tarihi 

Kitapları :

Tarihteki Ön Yargılar ve Yanılgılar

Batıdan Doğuya Tarih -Batı’nın Tarihi Ele Geçirişi

 MAKALELERİ

 1. I. Dünya Savaşında Osmanlı Esirleri ve Dramları
 2. Başlangıcından Trabzon’un Fethine Kadar Doğu Karadeniz Bölgesinin Yerleşim Tarihi
 3. Tarih Okuma Rehberi
 4. Rus İşgali Sırasında Trabzon ve Yöresinde Meydana Gelen Tahribat (18 Nisan 1916- 24 Şubat 1918)
 5. Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’da Medfun Bilinmeyen Kızı Kamer Sultan ve oğlu  Şehzade Salih
 6. Yavuz Sultan Selim’in İsyan ve İhanete Olan Gazabı
 7. Tarihi Tahrif Projesi: ” Muhteşem Yüzyıl “
 8. Osmanlı’da Huzur ve Adaletin Temel Taşı :” Vakıflar “
 9. Avrupa Merkezli Bir Tarih Kurgusu Oluşturma : Rönesans ve Coğrafi Keşiflerin Çarpıtılması
 10. İslâm Tarih ve Kültüründe Kıyamet Alâmetleri
 11. Tarihte Bilinmeyen Bazı Kesitler
 12. Unutulan Dönem Endülüs Tarihine Kısa Bir Bakış
 13. İslâm Devleti Osmanlı’da Mezhep Hürriyeti
 14. Tarih İbret ve Şuur
 15. Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform ve Fransız İhtilâli’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri
 16. Trabzon Adının Menşei Nedir ?
 17. Anadolu Selçuklu Devleti Tarihine Bir Bakış
 18. Şark Meselesi Nedir ?
 19. XXI. Yüzyılda Türkiye Nereye Gidiyor ?
 20. Trabzon’da Osmanlı Eserleri
 21. Dünya İslâm Bilim Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Keşifleri
 22. Sultan II. Abdülhamid’in Ermeni Milletine Bakışı
 23. Cem Sultan
 24. Pontus İsyanı
 25. Sultan II. Abdülhamid Gerçeği
 26. II.Abdülhamid’in Demiryolu Politikası
 27. Sultan II.Abdülhamid’in Panislamizm ve Denge Politikası
 28. İdeoloji Tarihi Öldürdü Cinayeti Ben Gördüm
 29. Mevlâna Celaleddin-i Rumi
 30. Türk-İslâm Tarihinde Rasathaneler
 31. Vezir Sadettin Köpek
 32. Anadolu İslâm Akınlarında Türk Kumandanları
 33. Büyük Selçuklular ve Türk İslâm Tarihindeki Yerleri
 34. Türkiye Selçuklularında Bir İlim ve Fikir İnsanı Sadreddin Konevi
 35. Tarih Boyunca Yabancıların Türkler Hakkındaki Görüşleri
 36. Büyük Türk Bilgesi Yusuf Has Hacib’in Kutatgu Bilig’ine Göre Halkın Yöneticilerde Aradığı Özellikler
 37. 1915 Ermenilere Değil Müslümanlara Karşı Soykırımdır
 38. Fatih Sultan Mehmed Han’ı Arsenikle Zehirleyip Öldürdüler
 39. Kazım Karabekir Paşa’nın Bilinmeyen Yetimler Politikası
 40. Yunanistan’ın Megali İdeası ve Müslüman Türklere Yaptığı Sistematik Asimilasyon
 41. Moğollar Türk Müdür?
 42. Bizim Yunus-Yunus Emre ve Türk Tarihindeki Yeri
 43. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi Osmanlı’yı Nasıl Etkiledi?
 44. Osmanlı’da Bilim ve Teknoloji Nasıldı?
 45. Unutturulan Soykırım: Kıbrıs Türklerine Yapılan Katliamlar
 46. Endülüs Medeniyeti Batı’yı Nasıl Etkiledi?
 47. Hazreti Peygamber’imizin (sav) Hadislerinde Türkler
 48. Türkler İslâmiyet’e Hizmet İçin Neler Yaptı?
 49. Enver Paşa Gerçeği
 50. Talat Paşa Nasıl Katledildi?
 51. Kutsal Şehir Kudüs ile İlk Kıble Mescid-i Aksa’nınTarihi ve Önemi
 52. Mevlâna’nın Moğollara Bakışı Nasıldı?
 53. “Doğu” Neden ve Kime Göre “Sorun”dur?
 54. Batılıların Gözünden Müslümanların Dünyayı Değiştiren 20 İcadı
 55. Tüm Bildikleriniz Tarih Oldu
 56. Tarih Hırsızlığı ve Kültür Soygunu
 57. Türk’ün Zafer Ayı
 58. Sömürgeciliğin Tarihi Gelişimi, Sebepleri ve Çeşitleri
 59. Osmanlı’dan Cumhuriyete Kadar Türk Tarihçiliği
 60. Dünya Tarihinde Büyük Salgınlar
 61. Ahiliğin Kurucusu Ahi Evran Kimdir?
 62. İbni Haldun ve Tarih Anlayışı
 63. Türkiye Selçuklularında Astronomi
 64. Batılıların Gözünde ve Batılı Metinlerde Türkler
 65. Oryantalizm, Haçlı Seferleri ve Osmanlı
 66. Göktürklere Ait Türeyiş ve Ergenekon Destanı
 67. Türkmenler Kimdir? Kerkük Türkmenlerinin Kökeni Nedir?
 68. Selçuklularda ve Osmanlılarda Kadın
 69. Mehmet Akif Ersoy Ve Çanakkale Zaferi
 70. İlk Çağ’dan Orta Çağ Sonuna İşkencenin Tarihi
 71. Sultan Alparslan Ve Fatih Sultan Mehmed’in Başarı Ve Liderlik Sırları
 72. Tarihte İslâm Dünyasında ve Türk Dünyasında İstihbarat
 73. Filistinliler Kimdir? Filistin Tarihine Gerçek Bir Bakış
 74. Osmanlılar Balkanlara Ne Bıraktı?
 75. Osmanlılarda Veraset Sistemi ve Kardeş Katli Meselesi
 76. Osman Turan’a Göre Selçuklular ve Osmanlılarda Türk Cihan Hâkimiyeti Telâkkisi
 77. Osmanlı’da Lakap Takılan Vezirler
 78. İzafiyet Teorisini İlk Bulan El-Kindi’dir
Başa dön tuşu